author Image

Zipline hỏng, du khách lơ lửng trên hồ đầy cá sấu ở Mỹ