author Image

Vì sao sông Amazon dài hơn 6.000 km không có cầu bắc ngang?