author Image

Vì sao người Anh xếp hàng ngay ngắn dù không ai yêu cầu?