author Image

Vì sao máy bay không được bay qua nóc nhà của Messi?