author Image

Trên đường chuyển viện, sản phụ sinh bé gái có ruột ngoài ổ bụng