author Image

‘Tour 0 đồng’ núp bóng cửa hàng chỉ bán cho người Trung Quốc