author Image

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngồi thuyễn vãn cảnh Tràng An