author Image

Thiếu tá quân đội qua đời hiến tạng cứu 6 người