author Image

Thiếu nữ 19 tuổi được cắt u tuyến giáp qua miệng