author Image

Tháp 'dương vật' lớn nhất thế giới có nguy cơ bị phá hủy