author Image

Tàu lửa đi từ Sài Gòn tăng 14.000 chỗ ngồi dịp 2/9