03 Tháng Tư

Sở Y tế tỉnh Tiền Giang phải xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân nếu có sai phạm về chuyên môn. Ngày 2/4, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Tiền Giang khẩn cấp xác minh việc phát thuốc phá thai thay vì thuốc dưỡng […]

Read More