30 Tháng Năm

Sàn nhảy bungee được lắp phía dưới cây cầu kính cao nhất thế giới, tại Hẻm Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Read More