04 Tháng Mười Hai

Tổng hợp các địa điểm có bán trà sữa gong cha, chi nhánh các quán Gong Cha tại Hồ Chí Minh trên bandodiadiem.com cùng với các hình ảnh, nhận xét hữu ích. Thuật ngữ “Gong Cha” được dịch ra là phong tục cổ xưa cung phụng trà cho hoàng gia, như là những Vương triều […]

Read More