27 Tháng Ba

Một phụ nữ trung bình thải 11,775 tấn phân trong suốt cuộc đời, còn đàn ông thì ít hơn một chút, 11,03 tấn. Ở Mỹ, tuổi thọ trung bình của nam giới khoảng 76 tuổi và phụ nữ 81 tuổi. Do đó, một người đàn ông sống đến tuổi 76 sẽ thải 11,03 tấn phân, […]

Read More