07 Tháng Tư

Bộ Y tế dự kiến sắp xếp lại hệ thống cơ sở khám chữa bệnh theo ba tuyến một, hai và ba. Tuyến một là nơi chăm sóc ban đầu. Tại hội thảo xây dựng Đề án đổi mới hệ thống cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh, hôm 6/4, Bộ Y tế đề xuất […]

Read More