author Image

Sóng dữ táp du thuyền, hành khách bị hất văng xuống biển