author Image

Sản phụ sinh ba bé gái đều cân nặng trên 2,5 kg