author Image

Sân khấu Carnaval Hạ Long 2018 có sức chứa 1.000 nghệ sĩ