author Image

Rùa biển liên tiếp xuất hiện, đẻ trứng trên bãi biển ở Côn Đảo