author Image

Rơi khỏi máy bay, chó sống sót sau 6 ngày lạc trên sa mạc