author Image

Rác nổi trên hồ, kẹt ở gốc cây tại hội chùa Thầy ở Hà Nội