author Image

Quốc vương Dubai cứu du khách mắc kẹt giữa sa mạc