author Image

Quán phở 70 năm ở Sài Gòn bán gần 400 tô mỗi ngày