author Image

Phát hiện đột quỵ càng sớm thì càng giảm nguy cơ tử vong