author Image

Phạt 64 triệu đồng với bác sĩ thẩm mỹ khiến bệnh nhân Mỹ tử vong