author Image

Nữ phi công Thái Lan đầu tiên xuất thân từ hoa hậu