author Image

Nữ du khách Nga bị cưỡng bức, 6 người Ấn Độ bị bắt