author Image

Nhóm khách bị người dân ném cát vào tiệc nướng ở Trung Quốc