author Image

Nhiếp ảnh gia Mỹ: 'Cuộc đời tôi sang trang sau chuyến đi Việt Nam'