author Image

Nhà phao nổ tung làm khách nhí văng lên 7 m và thiệt mạng