author Image

Người phụ nữ Việt chạy gần 10 giờ dưới trời -32 độ C ở Bắc Cực