author Image

Người nhà bệnh nhân bị bảo vệ bệnh viện đánh phải nhập viện