author Image

Người Mỹ cuối cùng ở Syria: 'Tôi thấy an toàn hơn sống ở Mỹ'