author Image

Người đàn ông 'thất lạc' 1/4 bộ não khiến bác sĩ bối rối