author Image

Người đàn ông bị ‘vỡ thực quản’ vì nôn ói sau uống rượu