author Image

Người đàn ông bị liên cầu khuẩn từ lợn xâm nhập qua vết xước trên tay