author Image

Người đàn ông bị bỏng chân vì dùng đèn sưởi quá nóng