author Image

Ngư dân Campuchia lĩnh án tù 50 năm vì cưỡng hiếp du khách