author Image

Ngôi chợ Sài Gòn tồn tại hơn nửa thế kỷ, bán cả ngày lẫn đêm