author Image

Nghệ An có hơn 9.000 người nhiễm HIV