author Image

Nếu phát hiện máy bay có bom, tiếp viên sẽ cất ở đâu?