author Image

Nắng nóng, du khách chen chân tại đền Hùng ngày khai hội