author Image

Một phụ nữ tử vong sau khi nhổ răng trong bệnh viện ở Hải Phòng