author Image

Máy bay bị hoãn vì nam hành khách không chịu ngồi cạnh phụ nữ