author Image

Mái sân bay quốc tế ở Trung Quốc đổ sập do gió lớn