author Image

KKday hút 10,5 triệu USD sau hợp tác với tập đoàn H.I.S Nhật Bản