author Image

Kính chắn gió của máy bay Trung Quốc bất ngờ vỡ trên không