author Image

Không có sân bay như CR7, Messi cũng sở hữu hàng loạt khách sạn