author Image

Khiêng bệnh nhân qua dải phân cách khi xe cứu thương kẹt trên cao tốc Pháp Vân